הגורמים החיצוניים והפנימיים המפריעים לאיזון הגוף האנושי ולהרמוניה בינו ובין סביבתו הנם גורמי המחלות, הנעוצים על פי הרפואה הסינית במספר סיבות שאותן יש לברר: אקלים, אורח חיים, תזונה, פעילות פיזית ומינית, רגשות ומחשבות וכו'. הפרעות אלה גורמות לשינויים בזרימת החופשית של הצ'י ומחבלות במחזור החומרים השונים בגוף.

הרופא בשיטת הטיפול של הרופאה הסינית מתבונן באדם כמכלול של גוף, הכרה, רוח וסביבה. לכל אדם יש פרופיל פיזי ופסיכולוגי יחודי מולד, המתפתח בהתאם להתניות המתעצבות אצלו כאשר צורת תורשה יחודית זו פוגשת בתנאים חיצוניים מסוימים. כל אדם יגיב לתנאים סביבתיים ולמצבים פסיכולוגיים בצורה שונה, על פי הקונסטיטוציה שלו, ואופי תגובתו יצביע על המידה שבה הוא מצוי  בהרמוניה עם הטבע. כל סימפטום פסיכו-פיזי מצביע בפני עצמו על משהו חלקי בלבד, ורק כאשר הוא נבחן כחלק מתוך מכלול שלם של אינפורמציה שהמטופל מדווח עליו, במשולב עם הכלים האבחנתיים של המטפל – יכולה להתבצע אבחנה. כל מידע המגיע ממקורות אלה הנו מידע רלוונטי עבורו. המידע נאסף ונארג עד להיווצרות סוג המבנה המאפיין את המטופל ודפוסי חוסר האיזון אצלו.

הרפואה הסינית משתמשת בטווח רחב של הליכי חקירה, וכלי האבחון מבוססים על התבוננות, שמיעה, הרחה, מישוש, דופק ותשאול.  היא בוחנת את המראה הפיזי הכללי של האדם תוך התחשבות במבנה גופו, במבע העין, בצבע ובמרקם עור פניו וכדומה. המישוש כולל בדיקה של מרידיאנים, נקודות דיקור, בטן ורקמות לשם בירור ווידוא האינפורמציה הנוגעת באופי חוסר האיזון.  בנוסף, עושה הרפואה הסינית שימוש בתצפית על הלשון לצרכי אבחון. אבחנת לשון מתייחסת לתנועתיות, לצורה, לצבע, למרקם ולחיפוי של הלשון. לכך מצטרף התשאול, הנוגע בתחומי חייו של המטופל, העדפות לגבי אוכל, תחושות צמא ותאבון, תפקוד מערכת העיכול, תחושת חום או קור, הזעה, כאבים או תחושות פיזיות בלתי רגילות.  המטפל מקבל מידע  לא רק על אורח חייו והפעילות היום-יומית של המטופל, על  ההסטוריה הרפואית שלו ועל אופן התפתחות הפתולוגיה הנוכחית אלא גם על רגשותיו, מחשבותיו, דפוסי השינה והחלומות שלו.

דגש מיוחד מושם על הרגשת הדופק במפרק שורש כף היד כמקור מידע. הדופק נחלק לשלוש עמדות כאשר בכל עמדה ישנו זוג איברים המהווים בני זוג באותו האלמנט, האחד יאנגי ומורגש בחלקו השטחי של הדופק, והשני ייני ומורגש בחלקו העמוק. הדופק כפי שהוא בא לידי ביטוי במיקום השונה של האיברים, עֹצמתו, עומקו, איכותו, מידת חלקלקותו, קצבו ותדירותו ימוינו בהתאם לאחד או ליותר מעשרים ושמונת הסיווגים של הדפקים המצויים ברפואה הקלאסית

כל אלה משקפים מצב האיברים, חומרי הגוף ונוכחותן של השפעות מזיקות בגוף. כאשר סוגי האבחנה השונים הושלמו, הרופא הסיני מצליב את נתוני האינפורמציה שהתקבלה עד לקבלת דפוס אינדיבידואלי מסוים ומציע דרכי טיפול.