הפילוסופיה הסינית רואה את הגוף הפיסי, את ההכרה ואת הרוח כרצף, המבטא את השניוּת המרכיבה את טבע התופעות לפי תאורית ה-Yin-Yang. גישה הוליסטית זו מצביעה על כך שמחלות יכולות לנבוע מגורמים חיצוניים או פנימיים, ואינה מבדילה בין המרכיב הגופני, המרכיב המנטלי-פסיכולוגי והמרכיב הרוחני. אספקטים פסיכולוגיים יכולים להוביל לסימפטומים סומטיים, כפי שמחלות גופניות יכולות לגרום לחוסר איזון ברמה הפסיכולוגית. על פי הרפואה הסינית, רגשות שונים משתייכים לאיברים שונים, והפרעה רגשית תחולל שינויים בזרימת הצ'י, והדבר יצור הפרעה לזרימת החומרים בגוף ולתפקודם התקין של האיברים. הכתבים הסיניים העתיקים מתייחסים לכעס, לעצבנות, לפחד ולחרדה, לעצבות, לחשיבה אובססיבית ולהדחקה רגשית כגורמים המשפיעים על האיברים הפנימיים, ולמצבי בריאות וחולי, הבאים לידי ביטוי ברגשות.

הבנה זו ניתנת לתרגום מעשי באופן שאיננו שכיח ולא מיושם אצל רבים מן המטפלים ברפואה הסינית. כמטפלת, אני רואה חשיבות רבה בשהייתי ובנוכחות הרציפה שלי עם המטופל בחדר לאורך הטיפול כולו. שימוש בשיחה תומכת ודיקור בנקודות אנרגטיות המשפיעות על המערך הרגשי מציעים כלי בעל ערך קליני יחודי למעקב אחר התופעות הפסיכו-פיסיות של מחלה וטיפול.